काठमाडौं; :बा’गमती  प्रदेश  सरकार , भौतिक  पूर्वा;धार तथा विकास मन्त्रा’लयले साउन १ गते देखि लागू हुने गरी मो’टरसाइकल तथा स्कुटर’को दर्ता, नवीकरण तथा जाँ’च पास लगायतको सेवाको कर रकम  ब’ढाएको छ । मो’टर साइकलको सीसी (इन्जिन क्षमता) अनु;सार न्यूनतम २००

रु’पैयाँदेखि अ’धिकतम २ हजार रुपैयाँसम्मले कर बढाइए को मन्त्रालय’ले जनाएको छ । मन्त्रालय का अनुसार १२५ सी’सी सम्मका  मो’टर साइकल  तथा  स्कुटर’को  ट्याक्स ३,००० रुपैयाँ पु’र्याइएको छ । य’सअघि  यस  से’ग्मेन्टका सवारी साधनको ट्याक्स अधि;कतम २,८०० रुपैयाँ रहेको

थियो । यस्तै, १२५ सीसीदेखि  १५० सी’सीसम्मका मो’टर साइकल तथा स्कुटरको ५,००० रुपैयाँ, १५०  देखि  २२५ सी’सीसम्मका को ६,५००  रुपैयाँ, २२५ देखि  ४०० सीसी सम्म’काको अधिकतम ११,००० रुपैयाँ  पु¥र्याइ’एको छ ।भने  ४००  सिसी देखि ६५० र  ६५० देखि  माथिका  सबै
खाले मो’टरसाइकल तथा स्कुटरको  सवारी  कर  यथावत

क्रमशः २०,००० र ३०,००० नै कायम ग’रिएको मन्त्राल:य ले जनाएको छ ।यसका साथै वि’द्युतीय  सवारी  साधन मा ३५० बाट देखि एकहजार  वाट’सम्मका  सवारीमा २,००० रुपैयाँ, एक हजारभन्दा माथि १ हजार ५०० वाट  सम्मको २,५०० रुपैयाँ र १ हजार ५०० भन्दा  मा’थिका  सवारीमा

अ’धिकतम”  ३,०००  रु;पैयाँ  ट्याक्स  कायम  गरिएको मन्त्राल’यले जनाएको  छ । यसको  अलवा  सवारी  दर्ता, सरुवा दर्ता तथा सरुवा सह:मति दस्तुरमा निजी, सरकारी, संस्थान र सरुवा स’हमति दस्तुर बापत समान ५०० रुपैयाँ
ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रा;लयले जनाएको छ

। सवारी साधन नामसारी गर्दा गरिने । स’नाखत  दस्तुरमा पनि मो’टरसाइकल तथा स्कुटरको ५०० रुपैयाँ नै ट्याक्स लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अ’बिलम्ब शुल्क (फाइन) बापत भने पहिलो ३ म’हिनाको लागि  एक  हजार  रुपैया
लाग्ने र सो अवधि पछि पेश गर्नेलाई २ हजार रुपैयाँ लाग्ने बताएको मन्त्रालयले स;नाखतको अवधि १  वर्षको  लागि मात्र मान्य हुने ब’ताएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News