आयोगले तोकेको कोटा भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछी कलेज सन्चालकले आयोगलाइ चाबी बुझाए

८ भदौ, काठमाडौं ।   चिकित्सा  शिक्षा  आयोगले तोकेको कोटाभन्दा कम  विद्यार्थी   उत्तीर्ण  भएपछि   नर्सिङ  तथा पारामेडिक्स  अध्यन   गराउने    कलेज    सञ्चालकहरुले आयोगमा   चाबी   बुझाएका  छन् ।  उनीहरुले   चिकित्सा शिक्षातर्फको  एकीकृत   प्रवेश परीक्षामा असन्तुष्ट